На круизен кораб работел фокусник


На круизен кораб работел фокусник. Той знаел няколко фокуса и все тях показвал. Понеже непрекъснато се сменяли пътниците номерата минавали. Капитанът на кораба, обаче, имал папагал. Той изучил всички номера на фокусника и му правел сечено.
Направи фокусника някакъв фокус и папагала се обади:
– Не, не! Това не е истина. Той извади заека от вътрешния джоб на фрака, банкнотата не е изчезнала той я скри в ръкава си … и т.н.
На фокусника му писнало от папагала и от това, че му провалял представленията, обаче, нищо не можел да направи, нали пилето било на капитана.
Веднъж, обаче, корабът попаднал на подводни скали, разбил се и потънал. От всички хора оцеляли само фокусника и папагала.
Фокусника се хванал за някакви дъски, а папагала долетял и кацнал отгоре.
Плували те така една седмица, през цялото време папагала мълчал и гледал фокусника изпитателно. Накрая на седмицата не издържал и промълвил:
– Добре! Предавам се! Казвай къде скри кораба?

Коментари

Be the first to comment

Коментари