На пазара в Белград


На пазара в Белград една жена продължително избира яйца от количката на продавача. Тя ги опипва едно по едно, вади ги, някои връща обратно, други оставя настрана.
Продавачът я гледа известно време, след което добродушно казва :
– Све са яйца, госпожа, к.рец нема!

Коментари

Be the first to comment

Коментари