Настъпил края на света и всички жители на Земята измрели и отишли пред портите на рая.


Настъпил края на света и всички жители на Земята измрели и отишли пред портите на рая. Бог ги посрещнал и им казал, че иска мъжете да се строят в две редици. В едната, да са ония, които са командвали жените си. В другата, да бъдат онези, които са били командвани от жените си. После разпоредил на всички жени, да отидат със свети Петър. Като се обърнал, Господ видял, че мъжете са се строили в две редици. Редицата от мъже, които са били командвани от жените си, била дълга стотици километри, докато другата се състояла от само един единствен човек. Тогава, Бог се разгневил и се разкрещял.
– Не се ли срамувате, че сте били толкова слабохарактерни? Само един от моите синове е бил силен. Гордея се само с него!
Тогава, господ се обърнал към мъжа, който стоял сам и го попитал.
– Синко, кажи ми, как стана така, че ти си единственият в тази редица?
– Никаква идея си нямам! Тя, жена ми ми каза да застана тука…

Коментари

Be the first to comment

Коментари