Не е лесно да си пияница


Някакъв празник! Пияница… а пред него чаша водка.
Изпива половината, но… изведнъж умира.
На Оня свят застанал пред Бог и помолил:
– Боже, умолявам те, превърни ме в бръмбарче, в паяк – в каквото решиш – само ме върни – да си допия водката. Почти половин чаша остана!
Бог изненадващо се съгласил, превърнал го в паяк и пияницата се оказал на тавана, буквално над чашата.
– Ама… аз не мога да я стигна!
– Ако се напънеш, от теб ще излезе паяжинка и по нея ще се спуснеш до чашата!
Напъвал се той, напъвал се, стигнал почти до чашата, но изведнъж – стоп! По-нататък нямало как!
– Е… какво да правим сега, аз се напъвам, но по-нататък няма как да се спусна!
– Напъвай се по-силно!
Напъвал се… все повече и повече, напъвал се… и изведнъж някой му разтресъл рамото:
– Иване, събуди се… че се насра!

Коментари

Be the first to comment

Коментари