Не искам да ходя в Ирак…


Запъхтян американски войник дотичва при една монахиня:
– Моля, моля, може ли да се скрия под расото ви?! Ще ви обясня после.
Монахинята се съгласила:
След малко пристигат двама военни полицаи:
– Сестра, извинете, да сте видели случайно един войник?
Монахинята отговорила, че е отишъл нататък.
След като отминали, войникът излиза изпод расото:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Не зная как да ви благодаря…Разберете, аз просто не искам да ходя в Ирак…
Монахинята отговорила, че напълно го разбира.
Войника:
– Знам, че е неприлично, но ще кажа, че имате много хубави крака..!
Монахинята:
– Ако беше погледнал още по-нагоре щеше да видиш и какви готини…топки имам. И аз не искам да ходя Ирак…..

Коментари

Be the first to comment

Коментари