Неделя следобед. Телефонът в дома на баба Ванче звъни „на пожар“.


Неделя следобед. Телефонът в дома на баба Ванче звъни на пожар. Баба Ванче вдига слушалката и от там се чува хленчещ глас:
– Бабо! Бабо! (хлъц) Блъснах човек с колата! (смрък) Имаше свидетели. (хлъц) Ще пратя един приятел, за да му дадеш 10 000 лева за да се оправя. (смрък)


Баба Ванче учудено поглежда слушалката, докато гласецът продължаваше да хлипа, след което каза:
– Абе, бабиното. Много си глупав. Блъсни и свидетелите, качи труповете в багажника и се прибирай, че съм направила супа.

Коментари

Be the first to comment

Коментари