Неделя следобед. Телефонът в дома на баба Ванче звъни „на пожар“.


Неделя следобед. Телефонът в дома на баба Ванче звъни на пожар. Баба Ванче вдига слушалката и от там се чува хленчещ глас:
– Бабо! Бабо! (хлъц) Блъснах човек с колата! (смрък) Имаше свидетели. (хлъц) Ще пратя един приятел, за да му дадеш 10 000 лева за да се оправя. (смрък)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Баба Ванче учудено поглежда слушалката, докато гласецът продължаваше да хлипа, след което каза:
– Абе, бабиното. Много си глупав. Блъсни и свидетелите, качи труповете в багажника и се прибирай, че съм направила супа.

Коментари

Be the first to comment

Коментари