Нелегален имигрант заговорил магистрална труженичка на развален български


Нелегален имигрант заговорил магистрална труженичка на развален български:
– Час, ти колко взима?
– Вземам сто лева!
Имигранта:
– Аз ти дава на тебе двеста лева, ти прави имигрант стил?
– Не.
Мацката отказала, защото си нямала никаква идея какво е това имигрант стил.
– Четиристотин лева?
– Не.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Дава тебе хиляда лева, ти прави имигрант стил?
Мацката се престрашила да рискува, най-вече и от любопитство. За да разбере какво е това имигрант стил. Почнала тя да обслужва клиента си и му направила пълна програма, но не се случило нищо необикновено или нестандартно. След като свършили, мацката попитала:
– Кое всъщност беше имигрант стила?
– Пари плаща… държава…

Коментари

Be the first to comment

Коментари