Някакъв селянин трябвало да отиде в града по работа за около месец.


Някакъв селянин трябвало да отиде в града по работа за около месец. Отишъл при съседа и му казал:
– Така и така, няма да ме има месец. Имам към теб една молба. Ако чужд мъж влезе в къщата ми докато ме няма, отиди и изкърти една торба от оградата ми. Само това те моля.
Съседът се съгласил. Връща се след месец човека. Оградата цяла. Зарадвал се.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– „Значи жена ми ми е била вярна“. – си помислил той.
– Жена, как стоят нещата? Всичко наред ли беше докато ме нямаше?
– Всичко бе наред скъпи, само съседът нещо откачи и три пъти разковаваше торбите от оградата, та трябваше да ги заковава наново…

Коментари

Be the first to comment

Коментари