Обсъждат се хапчета за полова потентност.


Международен симпозиум на фармацевтите. Обсъждат се хапчета за полова потентност.
Става англичанинът и казва:
– Ние, господа, създадохме хапче, дето като го изпиеш – след час ти става 7 cм.
Въпрос от залата:
– На дължина ли…?
Англичанинът гордо отговаря:
– О-о-о, господа, ние проблеми с дължината нямаме! На диаметър…
Ръкопляскания в залата…
Става французинът и казва:
– Ние, господа, създадохме хапче, дето като го изпиеш – след час ти става 23 cм.
Въпрос от залата:
– На дебелина ли…?
Французинът гордо отговаря:
– О-о-о, господа, ние проблеми с дебелината нямаме – на дължина…!
Ръкопляскания в залата…
Става българинът и казва:
– Е па ние, господа, създадохме хапче, дето като го изпиеш – след час ти става като пъпеш.
Въпрос от залата:
– Ама как, на дължина ли, на дебелина ли …?
Българинът гордо отговаря:
– О-о-о, господа, ние проблеми с дължината и диаметъра нямаме! На вкус господа! На вкус…!

Коментари

Be the first to comment

Коментари