Оплакват се един на друг двама глухонеми, колко е трудно да си купиш презерватив


Оплакват се един на друг двама глухонеми, колко е трудно да си купиш презерватив, продавачите все не те разбират.
– Добре, чакай сега, аз ще ти обясня как става – размахал ръце единият. – Влизаш в аптеката, вадиш го, вадиш парите, продавача ще те разбере и си готов.
На другия ден пак се срещат.
– Какво стана, оправи ли се?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Кво да ти разправям! Влизам в аптеката, вадя парите, слагам ги на тезгяха, вадя го.
– И!!?
– Продавача стана, и той го извади, обаче неговия се оказа по-голям и прибра парите.

Коментари

Be the first to comment

Коментари