Оставили Американец, Българин и Французин на остров


Оставили Американец, Българин и Французин на остров,с пушки и неограничен брой патрони.Казали им да стрелят по всякакви животни,освен крокодили.Всяка вечер обаче трябва да докладват за улова си.Първия ден американецът казал:
– Гръмнах един лъв, два тигъра и осем гълъба.
Франсето:
– Три мечки и пет кобри.
Българинът казал:
– Гръмнах десет носъра.
Всички се учудили какво животно е това,но си замълчали за да не се изложат.На другата вечер американецът и франсето отстреляли най-различни зверове, а българинът гръмнал седем носъра.Не издържали вече и го попитали:
– Какво е това животно?
– Не знам!-казал нашият.
На следващия ден решават да го проследят.Намират го под една палма, на която виси треперейки един негър. Българинът му вика:
– Ей,ти…крокодил ли си?
– Но,сър…
Бам с пушката…

Коментари

Be the first to comment

Коментари