Отива девойка да се изповядва


Отива девойка да се изповядва:
– Отче, извърших грях – правих френска любов.
– Колко време греши, чадо? 
– 10 минути.
– Иди и се моли един ден.
След време девойката пак идва, този път грехът е продължил 30 минути.
– Отивай си и се моли 3 дни – отсича отчето.
На другия ден пак идва:
– Ох, колко тоя път – пита отчето.
– Ами 49 минути и 38 секунди.
Попът изпъшква и тръгва за калкулатор. След 10 минути се връща, разкопчава панталона и казва:
-Хайде, закръгляй до час, че се получават едни сложни дроби…

Коментари

Be the first to comment

Коментари