Първата си брачна


В първата си брачна нощ двама младоженци бавно се съблекли и нервно седнали в срещуположните краища на леглото. Той се ужасявал, че тя ще научи за отвратително вонящите му крака, докато тя се бояла, че той ще узнае за лошия й дъх.
След известно време младоженката най-после събрала смелост да се доближи до младоженеца и се навела към него. Но преди да успее да каже нещо, той я изпреварил.
– Трябва да ти призная нещо.
– И аз.
– Не е нужно да ми казваш – отвърнал младоженецът. – Знам. Изяла си ми чорапите.

Коментари

Be the first to comment

Коментари