Пътува мъж с камила през пустинята


Пътува мъж с камила през пустинята. Пътувал дълго, но започнал да усеща липсата на жена. Но къде в пустинята жена, само камилата била на разположение.
– Не, не мога с камилата. Ще устоя.
Минали още няколко дни.
– Не, не мога повече. Ще се прежаля.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Слязъл от камилата, тъкмо се наканил да я опъне, но тя усетила какво ще стане и хукнала. Хукнал и той да я гони. Тъкмо вече изплезил езика от умора, превъзбуден видял една страхотна мацка. Тя го погледнала изкусително:
– Какво мога да направя за теб?
– Хвани камилата, че ще избяга

Коментари

Be the first to comment

Коментари