Пътува жена в маршрутка


Пътува жена в маршрутка. Трябва да предаде напред пари за билета. Близо до нея
седи друга жена. Как да се обърне към нея – на „ти“ или на
„вие“? Разсъждава логически.
Тази маршрутка е експресна. Ако до сега не е слязла, значи отива в моят
квартал. Отива с бутилка вино, значи отива при някой мъж. Бутилката е скъпа,
значи отива при някой красив мъж.
В нашият квартал има само двама… красиви мъже: мъжът ми и любовникът ми. Тя
не може да отива при любовника ми, защото в момента аз отивам при него. Значи
отива при мъжа ми. Мъжът ми има две любовници – Катя и Ани. Катя е в
командировка.
– Ани, ще предадете ли на шофьора парите за билет?
Момичето (учудено):
– От къде ме познаваш?

Коментари

Be the first to comment

Коментари