Пътуват семейство индианци във влака


Пътуват семейство индианци във влака. Мъжът – старият индианец казва на жена си:
– Вождът е жаден! Жено, марш за вода!
– Къде да я търся сега тая вода във влака? – попитала жена му.
– Казах отивай за вода! Ще я търсиш и ще я намериш. Върви в края на вагона, там трябва да има. Става жена му и след малко се връща с една кана вода. Вождът пие и се успокоява. След малко обаче пак извиква:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Жено, отивай за вода! Жена му отива и пак му носи да пие. След известно време той пак я праща да му донесе вода. Тя обаче се връща с празна кана. Индианецът се мръщи:
– Защо ти жено не носиш вода на вожда?
– Защото някакъв бледолик си е събул гащите и е седнал върху кладенеца…

Коментари

Be the first to comment

Коментари