Пенисът написал молба


Пенисът написал молба: Моля да увеличите работната ми заплата по следните причини:
– Занимавам се с физически труд;
– Работя на дълбочина;
– В работата се хвърлям с главата напред;
– Не ми се плаща за работа през празниците;
– Работя в обстановка с неблагоприятен климат;
– Работната ми среда е с повишена температура;
– Работното ми място е силно затъмнено и липсва каквато и да е вентилация;
– Работата ми е свързана с непрекъснат риск от професионални заболявания.
Отговор от Ръководството: След разглеждане на вашата молба и внимателно изучаване на аргументите ви, администрацията реши да отхвърли претенцията ви със следните мотиви:
– Вие не работите на пълен осемчасов работен ден;
– Вие заспивате на работа;
– Не изпълнявате винаги указанията на ръководството;
– Понякога влизате в непредназначени за вас помещения;
– След работа оставяте работното място непочистено;
– Не спазвате инструкциите по техника на безопастност (напр. не обичате да ползвате предназначеното за вас защитно облекло);
– Пенсионирате се преди достигане на пенсионна възраст;
– Не обичате да работите две смени подред; – Често напускате работното място, преди да сте изпълнили нормата;
И ако всичко казано дотук ви е малко, длъжни сме да ви съобщим, че нееднократно сте забелязван да влизате и излизате от работното място, носейки две чанти с неизвестно съдържание.

Коментари

Be the first to comment

Коментари