Пернишко радио


Пернишко радио. Върви някаква игра, в която слушател трябва да предложи най-оригиналната употре*а на дума, която я няма в българския тълковен речник. Наградата е екскурзия до Слънчев Бряг.
Предаването върви доста скучно до един момент, в който се обажда един слушател:
– Алооо, радиото ли е?
– Да радиото е – отговаря радиоводещия – коя дума ще предложите?
– Ами думата е „тиго“. Т-И-Г-О.
– Тиго? Момент така – чува се прелистване на страници от речника – тиго, тиго… Няма такава дума! И сега, за голямата награда – екскурзия до Слънчев Бряг – какво изречение ще предложите с тази дума?
– Ми… Тиго навра у г*зо!
Радиоводещия прекъсва линията и след 5 секунди гробна тишина пуска музика.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Предаването продължава да върви, обаждат се разни лелки със тъпи
предложения, общо взето – скука. И три минути преди края на предаването се обажда слушател:
– Алооо?
– Добър ден, приятно ми е да ви чуя – веднага реагира водещия – коя дума ще предложите за участие в играта?
– Ми… „пасъм“. П-А-С-Ъ-М.
– Момент, така – прелистване на речника – не, няма я! За екскурзия
до Слънчев Бряг, какво изречение ще предложите?
– Ми…, пасъм аз бе, тиго навра у г*зо!

Коментари

Be the first to comment

Коментари