Пешо и Марко, решили да отидат да работят у БАН


Пешо и Марко, решили да отидат да работят у БАН и затова трябвало да направят изследвания в някоя научна област и да ги приемат за научни работници. Затова се явили пред научния съвет да си защитят темата по която ще работят. Пръв влиза Пешо и им вика на комисията:
– Е па я си избрах следната тема по хидродинамика – „Изтичане на вода от пробита кофа“! А тиа му викат:
– Така не може колега, трябва да има по-научно звучене темата!
Помислил, помислил па рекъл:
– Тогава ша я кръста така таа тема –
„Свободно изтичане на флуиди от съд с променлив обем през неправилен отвор!“
Комисията му изръкопляскала и приела единодушно темата. Излиза Пешо у коридора и вика на Марко:
– Зими си измисли по-завъртяно име на темата, оти иначе няма да ти я приемат.
Влиза Марко и им вика на комисията:
– Моята тема е с философска насоченост и се вика – „Влияние на духовите инструменти върху духовния живот на духовенството!“
Ония професоре го дзепнале и му изръкопляскали с въодушевление. Веднага му приели темата и го пуснали да си оди да работи по нея, обаче един от комисията го спрял на вратата и го попитал:
– Извинявай колега, но откъде ви дойде идеята за тази толкова вдъхновяваща тема?
А той се почесал по главата и рекъл:
– Ами по нашият край има една поговорка „За чий уй му е на дедо поп кавала?“, та оттам се сетих!

Коментари

Be the first to comment

Коментари