Подсъдими, вярно ли е, че в деня на деянието, Вие изразихте гласно желанията си да нае*бете майката на ищеца


– Подсъдими, вярно ли е, че в деня на деянието, Вие изразихте гласно желанията си да нае*бете майката на ищеца, баба му, дядо му, целия му род, рода на жена му, самата му жена и отпред и отзад и в устата мръсна, а така също и всичките му лели, от страна на майка му, а и от страна на баща му… и още около тридесет и двама члена на неговата фамилия?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Не е вярно, Господин съдия! Аз най-спокойно си работех в леярната, когато той ми изля половината плавка стомана, 1100 градуса, на гърба… Аз просто се обърнах и му казах:
– Не виждаш ли, че ми създаваш леко неудобство? Възможно е и да ме заболи!!!

Коментари

Be the first to comment

Коментари