Политик на предизборна среща със съселяни


Политик на предизборна среща със съселяни:
-Драги съселяни, пред нас сега стои една голяма дилема – да продължим по старому или да изберем новото!
Един от публиката пита:
– Кво а па тва дилема?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Политика казал, че ще обясни после специално за дилемата и продължил речта си. Накрая обяснил:
– Ще ти обясня образно. Представи си, че си глътнал едно въже, единия му край виси пред устата ти и на него е връзано едно лайно, а другия виси от гъ*а ти и на него а връзан един у*. Е те тва а „дилема“ – накъде да дръпнеш въжето!

Коментари

Be the first to comment

Коментари