Познаваме ли жените


Списание „Аз Жената“ провело конкурс на тема „Познаваме ли жените?“
Победител станал Петьо Иванов на 10 години.
Възмутен читател пише до редакцията:
„Що за безобразие? Аз съм на 65 години и от 15 годишен познавам жените, а вие дадохте наградата на някакво дете!“
От редакцията му отговарят:
На първия въпрос от конкурса „Къде на жените са им най-къдрави косите?“Петьо е отговорил правилно – в Африка. А Вие какво отговорихте?! Че и сте нарисували! На втория въпрос „Как се казва най-важния орган на жените?“Петьо пак е отговорил правилно – Световната женска федерация. А Вие какво отговорихте?! Че и сте нарисували! И на третия въпрос “ Какво чакат жените с нетърпение всеки месец?“ Петьо пак дава верен отговор – новия брой на списанието “ Аз жената“. А Вие какво отговорихте? Благодаря, че не сте го нарисували!

Коментари

Be the first to comment

Коментари