Презервативът е невероятно полезна вещ!


Презервативът е невероятно полезна вещ!
На туристически поход в него можеш да съхраняваш клечки кибрит – отлично ги предпазва от влагата. При нараняване можеш да го използваш като турникет – да спреш кръвотечението. Ако започнеш да се давиш, надуваш го и – ето ти спасителен пояс.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ако го напълниш с вода – можеш да си донесеш до вкъщи рибките, които си купил от зоомагазина … или да го използваш за гасене на пожар… Безценен помощник във всяка житейска ситуация!
Всички тези доводи не убедиха жена ми, когато тя откри няколко презерватива в джоба ми …

Коментари

Be the first to comment

Коментари