При учител по латински идва възрастен човек и го пита дали може да му дава уроци


При учител по латински идва възрастен човек и го пита дали може да му дава уроци.
Учителят го пита:
– Извинете, но вие вече сте на 80 години, защо ви е нужно да учите латински?
– Ами, представете си, аз скоро ще умра. Ще попадна в рая, ще се срещна с апостол Павел и
как ще разговарям с него, ако не зная латински?
– Е, добре, ами ако попаднете в ада?
– Аз немски вече научих.

Коментари

Be the first to comment

Коментари