При учителя по латински идва старец и иска да взема уроци.


При учителя по латински идва старец и иска да взема уроци. Учителят недоумява:
– Но вие сте на 80, защо ви е на тази възраст латински?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Е, разбирате ли, на тая възраст човек вече почва да мисли за смъртта… ще умра, ще ида в рая, ще срещна някъде там апостол Павел, като знам латински, ще мога да си поговоря с него…
– Ами ако попаднете в ада?
– Е, немски вече научих.

Коментари

Be the first to comment

Коментари