Прибира се майката след работа и пита детето


Прибира се майката след работа и пита детето:
– Я кажи, моето дете, какво стана днес?
– Ами какво ма, мамо, днес към 5 часа като дойде леля Пенка комшийката с един хубав пеньоар и като се разсъблече, разсъблече, и татко като си извади това… това… това ма, майко…
– Достатъчно, довечера като дойдат баба ти и дядо ти – ще кажеш пред всички!
Събират се вечерта на семейна вечеря цялата рода и накрая майката казва:
– Хайде сега, моето момче, разкажи тука пред всички какво се случи днес?
– Ами какво ма, майко, днес към 5 часа като дойде леля Пенка комшийката с един хубав пеньоар и като се разсъблече, разсъблече, и татко като си извади това… това… това ма, майко… дето чичо Иван ти го слага в устата…

Коментари

Be the first to comment

Коментари