Прислужницата иска повишение на заплатата


Прислужницата иска повишение на заплатата. Собственичката я разпитва:
– Защо искаш повишение?
– Има три причини. Първата е, че гладя по-добре от вас.
– Така ли? Защо така реши?
– Мъжът ви така каза.
– Аха?!
– Втората е, че съм по-добра готвачка от вас.
– Глупости! Това пък как ти хрумна?
– Мъжът ви, госпожо – той така каза.
– Добре, добре…
– Третата причина е, че съм по-добра в леглото от вас.
– По-добра в леглото – просъскала жената, – пак ли съпругът ми ви каза?
– Не, госпожо – градинарят.
– И какво увеличение искаш?

Коментари

Be the first to comment

Коментари