Привлекателна дама сяда на бара и започва да жестикулира подмамващо към бармана


Привлекателна дама сяда на бара и започва да жестикулира подмамващо към бармана.
Той, разбира се, реагира незабавно. След като го приканва да се приближи до лицето й, дамата започва нежно да го гали по голямата му брада:
– Ти ли си управителят? – пита тя, нежно потупвайки лицето му с две ръце.
– Ами, не. – отговорил притеснено мъжът.
– Би ли го извикал, моля те? – казва тя, галейки косата и брадата му.
– Не мога. Не е тук – въздъхнал барманът. – Мога ли нещо да направя за теб?
– Можеш, да. Остави му следното съобщение – продължава тя, галейки с палеца си устните на бармана и лукаво пъхайки останалите си пръсти в устата му, позволявайки нежно да ги засмуче.
– Какво трябва да му предам? – едва-едва промълвил барманът.
– Кажи му – прошепва тя – че няма тоалетна хартия, сапун за ръце и кърпички в дамската тоалетна!

Коментари

Be the first to comment

Коментари