Професор по математически анализ се прибрал и видял че крана на мивката в кухнята му капе


Професор по математически анализ се прибрал и видял че крана на мивката в кухнята му капе. Извикал водопроводчик. Водопроводчикът затегнал една тръба за пет минути работа и кранът спрял да капе. Професорът се зарадвал, но усмивката му бързо увехнала, когато видял сметката.
– Ама, това е една трета от месечната ми заплата! – възкликнал на глас той.
Е, все пак платил и прибирайки парите, водопроводчикът му казал:
– Пич, ясна ми е твоята работа. Професор по математика. Не взимаш много пари. По-добре стани водопроводчик и ще вземаш много повече. В наш’та фирма си търсим нови. Заповядай. Само като кандидатстваш за позицията, пиши че си завършил само седми клас, че там не харесват много умници.

Професорът така и направил. Работата била лесна. Парите добри. Позамогнал се и започнал да живее нормално. Един ден директорът на фирмата решил, че не е много професионално всичките му работници да нямат даже и основно образование и решил да ги прати на вечерна гимназия та поне да имат завършен осми клас. За да не се издаде, професорът също трябвало да ходи. На първия час по математика, учителят решил да изпита някои от водопроводчиците, за да се запознае с познанията им. Първият му въпрос бил за лице на окръжност и по случайност посочил нашия професор. С усмивка на лице, професорът понечил да я каже, но се усетил, че я е забравил. „Нищо“, помислил си той, „това не е толкова фатално. Все ще мога да я изкарам“. Започнал да пише разни формули по дъската, постепенно я напълнил с интеграли, диференциали и накрая получил: -pi*r^2. Този минус обаче въобще не му харесал и започнал да пише още интеграли и да смята… обаче пак получил същото. С отчаяние се обърнал към останалите водопроводчици и ги видял всички да му подсказват със знаци и шепнене:
– Размени границите на интервала на интеграла!

Коментари

Be the first to comment

Коментари