Провежда се експеримент.


Провежда се експеримент. На два съседни острова са настанени хора. На единият остров 25 мъже и една жена, а на другият 25 жени и един мъж. След една година отиват да проверяват резултатите. Първо отиват на острова с 25 мъже и една жена. Гледат целият остров подреден, всичко изчистено, палмите подрязани, пътечките посипани с пясък. Седи жената на трон и крещи:
– Пешо, аз на теб, с какъв пясък ти казах да посипеш пътечките?
– С червен…
– А ти, с какъв ги посипа?
– С жълт.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Ти кой беше в списъка? Пети? Вече си двадесет и пети…
Отиват след това на острова с 25 жени и един мъж. Гледат, всичко мръсно, палмите изпочупени, пълен хаос. На върха на една палма се е качил мъжът, а жените са я обсадили и крещят:
– Гошоооо, слизай вече, пет минути минаха…

Коментари

Be the first to comment

Коментари