Разговор между съпруг и съпруга


Разговор между съпруг и съпруга:
-Жена, трябва да ти призная нещо!!!
-Ами казвай де, какво толкова?
-Като правим се*с и си мисля за Марчето…
-Ти простак, мискинин, хайлазин, хърсъзин!!! Такава ли била работата? А мен питаш ли ме?


-Е добре де питам те кажи сега!
-Аз пък с когото и да правя се*с, за тебе си мисля!!!

Коментари

Be the first to comment

Коментари