С какво си хранил прасето?


Грузинец продава сланина, спира един и го моли да му отреже парченце да пробва.
-Мм, много е вкусна, с какво си хранил прасето?
-С хляб.
Човекът вади документ и му показва, че е забранено да се хранят животни с хляб, съставя му акт.След малко минава друг, пак моли да опита и го пита с какво е хранил прасето.
-С лайна-ядосано отговаря грузинецът, ядосан заради акта.
Човекът вади и той документ, че е забранено да се хранят животни с лайна и нов акт. Седи грузинецът оклюмал, минава човек и по същата процедура го пита накрая с какво е хранил животното.
-С кво съм го хранил, с кво съм го хранил-давах му пари да си купи квото иска.

Коментари

Be the first to comment

Коментари