Събрал Господ американеца, французина и българина


Събрал Господ американеца, французина и българина, и им казал, че колкото земя
извървят на кон ще е тяхна . . .
Американецът минал в галоп 2-3 часа, обърнал се и казал „Доста е това! И за децата и за
внуците ще има достатъчно!“ и спрял . . .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Французинът минал в галоп 2-3 . . . 5 часа пипнал коня и казал „Измори се животното! Стига
ми толкова!“Българинът яздил, яздил ден, втори коня паднал и умрял, но той продължил тичешком . . .
На края му свършили силите и паднал от умора . . . Тогава свалил шапката си, хвърлил я с
всички сили напред и извикал:
– А тука ще са и 2 реда домати . .

Коментари

Be the first to comment

Коментари