Събрал Господ американеца, французина и българина


Събрал Господ американеца, французина и българина. Казал им, че колкото земя извървят на кон ще е тяхна.
Американецът минал в галоп 2-3 часа, обърнал се и казал:
– Доста е това. И за децата и за внуците ще има достатъчно. И спрял.
Французинът минал в галоп 2-3 . . . 5 часа. Пипнал коня и казал:
– Измори се животното. Стига ми толкова.
Българинът яздил, яздил. Ден, втори…Коня паднал и умрял, но той продължил тичешком.На края му свършили силите и паднал от умора. Тогава си свалил шапката, хвърлил я с всички сили напред и извикал:
– А тука ще са и 2 реда домати!

Коментари

Be the first to comment

Коментари