Събрали се селяните на панаира


Събрали се селяните на панаира, той бил веднъж годишно и всеки искал да се докаже!
Срещнали се трима земеделци, отгеждащи ябълки и се почнали: – Ази оня ден откъснах една ябълка и като я турих на кантаро и фрааассс – строши кантаро….
– А ази като откъснах ябълката и като я турих на масата и фраассс – строши масата…

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– А ази като откъснах ябълката и като я турих у каруцата….
– Ееее, ти ся шъ кайш, че е строшила каруцата!!!!!
– Не бе, ама като излезе червея и изяде магарето!!!!

Коментари

Be the first to comment

Коментари