Седи си приклекнал Мохамед в Берлин и плюе през зъби..


Седи си приклекнал Мохамед в Берлин и плюе през зъби. Изведнъж се появява феята и казва:
– Аз съм социалистическата социална и либерална фея! Долетях, за да изпълня три желания!
– Виж, каква ми е устата! Искам да ми се излекуват всички зъби!
Не успял да си довърши думите Мохамед и в този момент излязъл закон за безплатно лечение и протезиране на зъби за социално нуждаещи се чужденци, и неговата уста засияла с белоснежна холивудска усмивка.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Много ми липсват моите четири жени и петнадесет деца, а и родителите ми, братя и сестри също. а и някои други роднини! Искам всички да живеем заедно в разкошна къща и винаги да имаме пари!
И пак точно довършвал изречението и вече бил гласуван закона за събиране на семействата на социално слабите чужденци, както и гарантиране на тяхната финансова стабилност. А къщата им била напълно оборудване с всякакви нови електрически прибори по новия закон за подпомагане на социално слабите чужденци.
Щастливият Мохамед вече просто не знае, какво още да поиска, а остава едно желание. И си поискал:
– Искам да стана истински немец. Не само по гражданство. Искам да съм синеок блондин, да се казвам Фриц Шулц!
Не успял да довърши даже и всичко изчезнало, и пак се озовал приклекнал плюещ на земята през зъби.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Какво се случи? – попитал той феята.
– Как не ви е срам, господин Шулц, да искате наготово от държавата! Вие трябва да се грижите за себе си! Вървете и си търсете работа!

Коментари

Be the first to comment

Коментари