– Сега, когато сме женени…


– Сега, когато сме женени, можеш да ми кажеш с колко мъже си била?
– Не, няма, ще ми се сърдиш.
– Не, няма.
– Добре – девет.
– В смисъл – аз съм деветия ли мило?
– Не, ти си четвъртия.

Коментари

Be the first to comment

Коментари