Семейство отива на ресторант и по време на вечерята дамата отива до тоалетна


Семейство отива на ресторант и по време на вечерята дамата отива до тоалетна. Излизайки от тоалетната, дамата вижда една съдийска свирка, забравена на умивалника и един мъж, който излиза от тоалетните:
– Господине, забравихте си свирката! – извиква му дамата.
Мъжът се връща, взема свирката и благодари. Жената се връща на масата, сяда до съпруга си и в този момент до масата им се приближава мъжът от тоалетната, /който пък по стечение на обстоятелствата е футболен съдия/. Мъжът се навежда и много учтиво казва:
– Благодаря Ви още веднъж за свирката, госпожо, наистина имах нужда от нея.

Коментари

Be the first to comment

Коментари