Шаман демонстрирал своите умения пред публика


Шаман демонстрирал своите умения пред публика. Поредното умение което той демонстрирал, било да вдига предмети във въздуха, само със силата на ума си.
– Хайде да видим, как ще повдигнеш този стол! – казал човек от публиката.
Шаманът се съсредоточил и успял да го повдигне от земята. В този момент някой свирнал и столът паднал.
– Повдигни ей тази маса! – казал друг човек.
Шаманът пак се съсредоточил и повдигнал масата. В този момент някой пак свирнал и масата паднала:
– Пробвай да вдигнеш на тоя старец к*ра!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Шаманът се съсредоточил и успял да вдигне к*ра му. В този момент старецът извадил два пистолета и казал:
– А някой от вас е свирнал, а съм му е*ал майката!

Коментари

Be the first to comment

Коментари