Ситуацията в България


Един 45-годишен мъж търсил работа. Месец, два, половин година. Пише cv-та, праща, а отговор няма. Накрая не издържал и отишъл при един работодател и казва:
– Моля ви, вече на 100 места ми отказват…Нещо греша ли? Може cv-то да не е добро?
Работодателят се усмихнал и казал:
– Нищо ти няма на CV-то, чудесно е даже. Обаче ти си на 45,ти си и умен и опитен, а да те нае*ат с парите няма как да стане.

Коментари

Be the first to comment

Коментари