Списание „Я Жената“ провело конкурс на тема „Познавате ли ги жените?“


Списание “Я Жената“ провело конкурс на тема “Познавате ли ги жените?“ победител станал Петьо Иванов на 10 години.
Възмутен читател пише до редакцията:
– Ка па мое така? Я съм на 65 годин и от 15-годишен познаам женорята, а вия дадохте таа награда на некъв пикьо!
Отговарят му от редакцията:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – На първият въпрос от конкурса „Дека жените са най-къдрави?“ Петьо е отговорил правилно – у Африка. А Вие кво отговорихте?! Че па сте и нарисувал! На вторият въпрос „Ка се каа най-важният орган на жените?“ Петьо па е отговорил правилно – Световната женска федерация. А Вие кво отговорихте?! Че па сте го и нарисувал! И на третия въпрос „Кво чакат жените с нетърпение всеки месец?“ Петьо па дава верен отговор – новия брой на списанието „Я жената“. А Вие кво отговорихте? Благодарим, че не сте го и нарисувал!

Коментари

Be the first to comment

Коментари