Спорят немец и българин, кой език е по-труден


Спорят немец и българин,кой език е по труден!
Немрцът казал:
-Пишем „ич бин“,а произнасяме „их бин“!
Българинът казал:
-Пишем „какво“ ,а произнасяме „А?“…

Коментари

Be the first to comment

Коментари