Срещат се Нане и Вуте, заприказвали се и Нане пита Вуте какво работи


Срещат се Нане и Вуте, заприказвали се и Нане пита Вуте какво работи.
– Научен работник!
– Е кво е научен работник? – пита Нане
– Глей са, правим разни опите и протоколираме и докоментираме. Та значи фанахме една стоножка, откинем и единио крак и речем:
„Oди ма!“, она оди. И ния пишем у протоколо -„Она оди“ После откинем и още един крак и пак й речем:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
„А оди ма!“, она па оди. . . И ние пишем „Она па оди“. И така доде и откинем сите крaка. Викаме й: „А оди ма!“ Она ни мърда ни шава, а ния пишем у протоколо: „Она оглуше“…

Коментари

Be the first to comment

Коментари