Срещнали се бай Лазо и мъдреца Цицерон


Срещнали се бай Лазо и мъдреца Цицерон.
Стигнали един друг, спрели и се заоглеждали.
Цицерон си помислил:
Тоя тъпанар така ще го прее*а, та ще го шашна.
И му вика:
– Бай Лазо, искаш ли да ти кажа изречение, където твоето име го има три пъти?
Бай Лазо му вика:
– Я не вервам!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Чуй сега: „На Бай Лазо му влаза и му излаза“!
– Добре, а искаш ли аз да ти кажа изречение, дето твоето име да го има четири пъти?
Цицерон си помислил:
„Тоя див селянин не може да ми измисли такова сложно нещо“.
Но отговорил:
– Искам…
– Цицероне, Цицероне, Цицеронеееее, да ти *ба майката, Цицероне!

Коментари

Be the first to comment

Коментари