Старозагорски селяни отишли при попа и го питали


Старозагорски селяни отишли при попа и го питали:
– Дядо попе, студентите докато вадят цвекло, пеят една песен, но не всичко ѝ разбираме. Пеят:
„забравил шута ранга свой, влюбил се в своята кралица“. Какво е туй „шутаранга“? Попът помислил, помислил и признал, че не може да даде отговор:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– То и на мен не всичко ми е ясно. Ето, в Светото писание пише „И бе сам Ной в ковчега три дни и три нощи.“
Обаче кого ибе… как ибе… пък сам…

Коментари

Be the first to comment

Коментари