Студент е на изпит по логика.


Студент е на изпит по логика. Професорът го извиква и го пита:
– На самолет има 500 тухли. Ако падне една, колко остават?
Студентът:
– 499.
Професорът:
– Вярно! А с колко стъпки ще вкараш слон в хладилник?
Студентът:
– С три – отваряш хладилника, пъхаш слона, затваряш хладилника.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Професорът:
– Вярно! А с колко стъпки ще вкараш жираф в хладилник?
Студентът:
– С четири – отваряш хладилника, вадиш слона, пъхаш жирафа, затваряш хладилника.
Професорът:
– Вярно! На рождения ден на лъва са отишли всички. Кой не е?
Студентът:
– Жирафът. Той още е в хладилника.
Професорът:
– Вярно! Баба иска да прекоси блато с крокодили. Там има ли крокодили?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Студентът:
– Не, защото всички са на рождения ден на лъва.
Професорът
– Вярно! Бабата тръгва да прекосява езерото, но умира от какво?
Студентът:
– Ами потънала е.
Професорът:
– Не позна! Помниш тухлата от първи въпрос?

Коментари

Be the first to comment

Коментари