Студент и студентка учили заедно в квартирата на момичето


Студент и студентка учили заедно в квартирата на момичето. Станало късно и момчето помолило да пренощува при нея. Тя се съгласила, но при едно условие. Понеже леглото било само едно, тя завързала един конец, който разделял леглото на две половини. Всеки трябвало да си нощува в неговата половина.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Наспали се те и на сутринта тръгнали към университета за лекции. Момчето забелязало, че момичето било нацупено и не било в настроение. Той помислил как да я развесели и докато вървели, видял хубави цветя в един двор. Тогава той казал:
– Почакай малко. Ще прескоча оградата и ще ти набера един букет хубави цветя!
Тогава момичето отговорило сопнато:
– Ти снощи не можа да прескочиш един конец, че сега ще прескочиш цяла ограда…

Коментари

Be the first to comment

Коментари