Сутринта, докато се тътрех от спалнята към банята


Сутринта, докато се тътрех от спалнята към банята, надникнах в кухнята и спокойно попитах жената:
– Готово ли е кафето?
И докато мълчаливо си миех зъбите научих от нея че – за мен тя е само робиня, че не я ценя, че съм престанал да виждам жената в нея, че е време да се разделим, защото вероятно съм си имал друга… Като че не можех да си пия проклетото кафе в работата…

Коментари

Be the first to comment

Коментари