Свекърва и снаха много се мразели


Свекърва и снаха много се мразели, но живеели заедно. Един ден времето било много лошо и двете си седели вкъщи.
Гледала снахата през прозореца, гледала, обърнала се към свекървата и изкоментирала:
– Какво лошо време – да легнеш и да не станеш!
След няколко дни пекнало слънце, свекървата погледнала през прозореца навън и казала:
– Какво хубаво време – да излезеш и да не се върнеш!

Коментари

Be the first to comment

Коментари