Свещеник и адвокат в кафене


След дълга раздяла се срещат на кафе син и баща. Бащата бил свещеник, божи човек, а синът – млад и амбициозен адвокат. Както си седели и си говорели кой какво е преживял, на съседната маса започнала кавга между двама бая пияни мъже, която бързо прераснала в батална схватка. В кулминацията на битката участниците в нея извадили по един нож и вече аха да си налетят отново. В този момент синът, виждайки, че работите отиват на зле, предложил на баща си:
– Татко, дай да се намесим и да ги спрем! Тия ще се избият!
А бащата спокойно отговорил:
– Спокойно, сине, изчакай и не се меси. След малко ще има един за мен и един за теб…

Коментари

Be the first to comment

Коментари